Maritim Multiservice’ ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Personoplysningerdata kan være dit navn, din e-mail, fysisk adresse, fødselsdato, IP-adresse, lokaliseringsdata mm..

1. DATAANSVARLIG

Maritim Multiservice laver hjemmesider, webshops og specialudviklede digitale løsninger herunder apps og integrationer til andre systemer. Alle løsninger bygges på Open Source-programmet WordPress. WordPress sikre en god brugerflade, men er samtidig et særdeles fleksibelt system, som vi kan udvikle specialløsninger ovenpå.

Vi holder til i Kalundborg, men har kunder i hele landet og vores kunder spænder fra enkeltpersoner og mindre virksomheder, der ønsker udarbejdelse af en hjemmeside eller webshop til større kunder som museer, teatre og uddannelser, der har brug for lidt mere avancerede løsninger, der skal specialudvikles.

Vi assisterer kunderne helt fra udarbejdelse af kravspecifikation, over design og udvikling til efterfølgende vedligehold.

Maritim Multiservice (benævnes herefter Maritim Multiservice) er dataansvarlig.

Maritim Multiservices kontaktoplysninger er:

Maritim Multiservice
Nordtoften 19,
4230 Skælskør

tlf: +45 60 52 84 87

rolfc14@gmail.com

Maritim Multiservice udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Maritim Multiservice er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Maritim Multiservice leverer som webvirksomhed en lang række ydelser. For hver enkelt ydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse ydelser, afgiver dine personoplysninger til Maritim Multiservice, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles Maritim Multiservice.

2. HVORDAN INDSAMLER MARITIM MULTISERVICE PERSONOPLYSNINGER?

Maritim Multiservice indsamler personoplysninger på følgende vis:

Bruger maritim-multiservice.dk (f.eks. browsercookies).

Benytter /ncm-siden på dit website.

Sender e-mail eller udfylder support- og kontaktformular.

Skriver til os via sociale medier.

Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Maritim Multiservices ydelser – f.eks. ved køb af et vedligeholdelsesabb.

I forbindelse med brug af Maritim Multiservice digitale ydelser – herunder vores support-formular og ACF-VC.

Ved tilmeldelse til Maritim Multiservices nyhedsbrev.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER MARITIM MULTISERVICE?

Maritim Multiservice indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Købs- og downloadhistorik herunder også brugen af Maritim Multiservices app’s og/eller andre digitale serviceydelser.

Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.

Browserinformationer.

Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Maritim Multiservice personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Maritim Multiservice mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om handicap, så vi kan sikre tilgængelige mødefaciliteter eller andet.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Maritim Multiservice det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Maritim Multiservice i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

4. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Maritim Multiservice formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

Behandling af dine projekter og køb af Maritim Multiservice ydelser.

Kontakt til dig før, under eller efter udført arbejde.

Opfyldelse af din anmodning om ydelser – herunder opdateringer.

Forbedring og udvikling af Maritim Multiservice serviceydelser.

Tilpasning af Maritim Multiservice kommunikation og markedsføring til dig.

Analyse af din brugeradfærd.

Administration af din relation til Maritim Multiservice.

Opfyldelse af lovkrav.

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Maritim Multiservice baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Maritim Multiservice kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med udvikling af en hjemmeside, opdateringer og vedligehold, kontakt til 3.-parter (f.eks. webhotel) og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Maritim Multiservice behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Maritim Multiservice kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Maritim Multiservice forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af Maritim Multiservice ydelser.

Oplyser du Maritim Multiservice om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Maritim Multiservice oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse (f.eks. tilpasning af mødefasciliteter).

6. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Maritim Multiservice behandler om dig.

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Maritim Multiservice har registreret om dig.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger Maritim Multiservice har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Maritim Multiservice alle oplysninger, som Maritim Multiservice ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Maritim Multiservice efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Maritim Multiservice enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Maritim Multiservice , hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Maritim Multiservice
Nordtoften 19,
4230 Skælskør

eller rolfc14@gmail.com

Maritim Multiservice vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Maritim Multiservice, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Maritim Multiservice kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

7. HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS MARITIM MULTISERVICE

Når du søger en stilling hos Maritim Multiservice (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Maritim Multiservice i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Maritim Multiservice bruger oplysningerne til at vurdere, om Maritim Multiservice ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i Maritim Multiservice s kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang med personligt password.

Maritim Multiservice har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Maritim Multiservice beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

8. SLETNING AF DATA

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

9. OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Maritim Multiservice beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Maritim Multiservice har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager Maritim Multiservice løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Maritim Multiservice underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Maritim Multiservices sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Maritim Multiservices interne systemer benytter Maritim Multiservice sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.

Maritim Multiservice har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Maritim Multiservice sletter dine personoplysninger, når Maritim Multiservice efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Maritim Multiservices behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Maritim Multiservice
Nordtoften 19,
4230 Skælskør

rolfc14@gmail.com

Eller ved at benytte vores kontakt- eller support-formular.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Maritim Multiservices hjemmeside.

Denne side er sidst redigeret 23. august 2019